Pastor – Kamil Hałambiec

Pastor Kamil Hałambiec jest dyrektorem Chrześcijańskiej Misji Pentekoste (http://www.pentekoste.pl), prodziekanem i wykładowcą m.in. „Historii i teologii przebudzenia religijnego (rewiwalizmu)” i „Dogmatyki pentekostalnej” w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (http://www.wsts.edu.pl). Interesuje się kulturoznawstwem, historią i teologią ruchu zielonoświątkowego, historią i teologią duchowego przebudzenia religijnego (rewiwalu), teologią systematyczną, eschatologią i filozofią.

O SOBIE
Wychowywałem się w rodzinie chrześcijańskiej i od najmłodszych lat moim pragnieniem było żyć ku chwale Bożej. Pragnąc służyć Bogu, po zakończeniu szkoły średniej kontynuowałem naukę w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Właśnie tam poznałem moją żonę Annę, która również oddała swoje życie na służbę Bogu. Następnie kontynuowałem edukację m.in. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Bangor University i Yale University.

Życie z Bogiem jest piękne, pełne radości, pokoju oraz miłości, której On udziela swoim dzieciom. Dlatego w wolnej chwili lubimy z żoną pójść na spacer i podziwiać piękno Bożego stworzenia, co skłania nas do rozmyślania o Bożej dobroci i Jego potędze, dzięki czemu w naszych sercach wzbudzone jest dziękczynienie za wszystko czym w swej łaskawości Bóg nas obdarzył.

W lecie chodzimy na spacery. Natomiast w długie zimowe wieczory udajemy się w dalsze podróże… gdy w zaciszu mieszkania czytamy kolejne historie o wspaniałych przygodach mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swoje życie służbie Bogu, głoszeniu Ewangelii w najdalszych zakątkach świata, oraz rozpowszechnianiu Pisma Świętego. Oboje bardzo lubimy czytać biografie, książki historyczne oraz mówiące o wielkich Bożych dziełach. Jednocześnie naszym pragnieniem jest, aby być ludźmi, którzy najbardziej miłują jedyną spośród ksiąg, której słowa nigdy nie przeminą – Biblię.

Wraz z moją żoną pragniemy zachęcać każdą osobę do całkowitego oddania swojego życia Bogu i skosztowania, jak święty, dobry i pełen miłości jest nasz Ojciec w niebie, który posłał na świat swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby każdy kto zapragnie mógł Go poznać, narodzić się na nowo i stać się świątynią Ducha Świętego a następnie żyć z Nim na wieki.