Kim jesteśmy?

Witaj na naszej stronie!

Nasz Kościół to coś więcej niż budynek czy określona przynależność konfesyjna. To przede wszystkim wspólnota ludzi, których połączyło doświadczenie Bożej miłości – gorącej, nieograniczonej i zupełnie wyjątkowej. Miłości, która jest niezasłużonym darem. Miłości, która odnajduje człowieka niezależnie od tego, kim jest, co zrobił i jakie ma przekonania. Niektórym z nas ta Boża miłość dosłownie uratowała życie. Innym przywróciła jego właściwy sens. Dla każdego pozostaje na co dzień niewyczerpanym źródłem inspiracji, by starać się być lepszym, by troszczyć się o innych, by nie zgubić po drodze tego, co w życiu najważniejsze. To dzięki niej umiemy się cieszyć z każdego kolejnego dnia.

SĄ WŚRÓD NAS biznesmeni i niedawni bezdomni. Są wzorowe małżeństwa i samotni rodzice po przejściach. Spotkasz tu przykładnych obywateli i byłych przestępców. Nie jesteśmy idealni. Nie czujemy się lepsi od innych. Tworzymy grupę osób, spośród których każda w pewnym momencie swojego życia osobiście uwierzyła w chrześcijańskie przesłanie o kochającym Bogu i której życie od tej pory uległo zmianie. Na lepsze.

NIE CHCEMY i nawet nie potrafimy zachować tego doświadczenia tylko dla siebie. Może jesteś wierzący i po prostu szukasz ludzi, z którymi mógłbyś w nieskrępowany sposób chwalić Boga; może jesteś zagubiony i sam już nie wiesz, w co wierzyć; może uginasz się pod ciężarem winy lub niespełnienia, czujesz, że nie radzisz sobie w życiu osobistym; a może po prostu straciłeś gdzieś po drodze radość istnienia – niezależnie od Twojej sytuacji, zapraszamy Cię. Wierzymy, że znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytania i rozwiązanie dla nękających Cię problemów. Jesteśmy społecznością całkowicie otwartą, a w naszej kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej znajdzie się miejsce dla każdego.

FORMALNIE jesteśmy zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Nasz status prawny i prawa wiernych do sprawowania kultu religijnego zabezpiecza Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowo od pastora

Historia ludzkości od początku jest całością i ma określony cel, dlatego jest continuum wydarzeń, w którym można dostrzec łączącą wszystko nić. Przeszłość ma swoje konsekwencje dzisiaj. Dużą część tych wydarzeń stanowią zbawcze dzieła Boga, który często realizuje swoją ekonomię zbawienia w zaskakujący i nieprzewidywalny dla człowieka sposób. Bóg jest suwerenny  i posiada wszelką moc, aby wypełnić swoją doskonałą wolę. Jednakże Bóg zdecydował nie działać samemu, ale wybrał człowieka na swojego współpracownika.

Bóg chce przebudzić (duchowo ożywić) nasz kraj, nasze miasta, nasze Leszno, nasze rodziny.

Leszno, jak również cała Polska, wciąż potrzebuje dużej ilości Bożych współpracowników. Bóg jest wierny i na pewno doprowadzi do końca to, co przyobiecał w swoim Słowie. My zaś mamy okazać wierność w tym, czego On oczekuje od nas. To wspaniały przywilej  i wielka odpowiedzialność żyć w czasach, gdy mamy tak wiele drzwi otwartych do zwiastowania Ewangelii. Bo przecież Polska może doświadczyć potężnego duchowego przebudzenia, które skutkuje w przemianie życia – jednostek, małżeństw i rodzin a nawet całych społeczności – z grzechu do świętości, z ciemności do światłości, z nałogów i niewoli do wolności, ze smutku i depresji do radości i nadziei! Zbór w Lesznie może i pragnie mieć w tym znaczący udział. Wspólnie możemy tego dokonać – ad maiorem Dei gloriam (z łac. na większą chwałę Bożą)!

Pastor Kamil Hałambiec

Nadchodzące wydarzenia